Pomoc psychiatryczna, psychologiczna

i psychoterapia


dr Igor Tomasz Greczko
psychiatra
psychoterapeuta
 604 425 575

Agnieszka Greczko
psycholog
psychoterapeutka
 608 351 896

O nas

Zajmujemy się psychoterapią od ponad 10 lat. Pomagamy osobom, parom oraz rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysu życiowego lub zmagającym się z zaburzeniami zdrowia psychicznego. W naszej pracy korzystamy zarówno z indywidualnej wiedzy i doświadczeń każdego z nas z osobna, jak też z zasobów płynących ze wspólnego życia małżeńskiego. Odwołujemy się do obszarów psychoterapii humanistycznej i egzystencjalnej, bliskie są nam idee Miltona Ericksona, naszą pracę poddajemy superwizji w ramach Polskiego Instytutu Ericksonowskiego.

Agnieszka Greczko

Jestem psychologiem z długoletnim doświadczeniem zawodowym po studiach na Uniwersytecie Wrocławskim. Od wielu lat szkolę się na swojej drodze psychoterapii. Za najważniejsze doświadczenia uważam Szkołę Pomocy Psychologicznej w Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu oraz Podyplomowy Kurs Psychoterapii w Instytucie Ericksonowskim, a także Kurs Podejścia Systemowego w Terapii Rodzin i Kurs Terapii Stanów Ego w Instytucie Ericksonowskim. Mam za sobą kilkuletni okres pracy w szpitalu psychiatrycznym i hospicjum. Obecnie pracuję również w poradni zdrowia psychicznego.

Igor Tomasz Greczko

Jestem lekarzem psychiatrą. Od 2002 roku brałem udział w szeregu szkoleń prowadzonych przez terapeutów stosujących podejście systemowe i ericksonowskie. Ukończyłem m. in. Program Edukacji Psychologicznej w zakresie psychoterapii w Instytucie Terapii Gestalt, Podyplomowy Kurs Psychoterapii organizowany przez Polski Instytut Ericksonowski atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz szkolenia w zakresie podejścia systemowego i ustawień rodzin w poradnictwie i psychoterapii. Od roku 2008 prowadzę indywidualną praktykę psychoterapeutyczną.

Naszym celem jest pomoc osobom dążącym do przeżywania szeroko pojętego stanu zdrowia psychicznego, t.j. czerpania radości i satysfakcji z codziennej aktywności, pracy zawodowej, angażowania się w pełni w relacje z ludźmi, doświadczenia własnych uczuć, potrzeb i ich akceptowania.

Ofertę swoją kierujemy do pacjentów zmagających się z zaburzeniami lękowymi ("nerwicami"), zaburzeniami nastroju (takimi jak depresja), zaburzeniami osobowości (trudności w określeniu swojej roli w życiu, długotrwałe trudności w relacjach z innymi), a także doświadczających zaburzeń adaptacyjnych (sytuacje urazu, wypadku, nagłej nieoczekiwanej straty, żałoby). Pomagamy też parom oraz rodzinom, które znalazły się w sytuacjach kryzysowych.

Rejestracja telefoniczna
 604 425 575 (Igor)
 608 351 896 (Agnieszka)